Thành viên ViOLET VB

Câu lạc bộ ViOLET HP

THƯ VIỆN ViOLET

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Quảng cáo

  Bo_giao_duc.png IMG20150525092706.jpg IMG20150524165515.jpg Long_yeu_nuoc.jpg Cay_tre_VN_.jpg Me.swf Snapshot_20150416_4.jpg 2852014_720_logotld2007.gif 07055475104631_dfwwwdIMG_0498.jpg DSC00053.jpg DSC00051.jpg DSC00052.jpg DSC00054.jpg DSC00049.jpg DSC00048.jpg DSC00050.jpg

  Sắp xếp dữ liệu

  Điều tra ý kiến

  No_photof
  Họ và tên ThS. NGUYỄN THỊ NHUNG
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 15337 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lã Viết Xuân
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/khatvongmuaxuan
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thanh Lương
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên phạm thị thạch thảo
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Dũng Tiến
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Điểm số 19 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thành Nhân
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Dũng Tiến
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 46 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Thành Nhân
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/nguyenthanhnhanhp1
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Dũng Tiến
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 59 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Dương Xuân Lộc
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Dũng Tiến
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Toán học, Hóa học
  Điểm số 177 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Thành
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Dũng Tiến
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 1207 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đỗ Văn Nguyện
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/tieuhocvinhlong-haiphong
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Long
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 162 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trà Thảo Dược
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/trathanhnhiet
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Dũng Tiến
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học
  Điểm số 211 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ThS. Ngô Văn Trung
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/lehavb
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 130 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Trung Mến
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/tratuiloc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Dũng Tiến
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 217 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên ThS. Ngô Văn Trung
  Giới tính Nam
  Chức vụ Chuyên viên Phòng
  Đơn vị PhòGDDgiaos dục Vĩnh Bảo
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Điểm số 96 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đỗ Thị Lành
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ThS. Ngô Văn Trung
  Giới tính Nam
  Chức vụ Chuyên viên Phòng
  Đơn vị Phòng GD&ĐT Vĩnh Bảo
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Điểm số 68 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Việt Dũng
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/dukhaodongque
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tam Đa
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 107 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên PGS. TSKH. Trần Thông Đạt
  Giới tính Nam
  Chức vụ Chuyên viên Phòng
  Đơn vị Đại học
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Văn Hoàng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Cộng Hiền
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 101607 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đào Xuân Luân
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Hùng Tiến
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Vũ Thị Thu
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Thắng Thủy
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Vũ Thị Hè
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/vuthihe
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thắng Thủy
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 988 (xem chi tiết)