Thành viên ViOLET VB

Câu lạc bộ ViOLET HP

THƯ VIỆN ViOLET

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Quảng cáo

  Tap_the_GV.flv 05.JPG Bo_giao_duc.png IMG20150525092706.jpg IMG20150524165515.jpg Long_yeu_nuoc.jpg Cay_tre_VN_.jpg Me.swf Snapshot_20150416_4.jpg

  Sắp xếp dữ liệu

  Điều tra ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với Câu lạc bộ ViOLET Vĩnh Bảo.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  English 8.3

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: DS
  Người gửi: Trần Việt Dũng (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:15' 11-03-2010
  Dung lượng: 182.5 KB
  Số lượt tải: 13
  Số lượt thích: 0 người
  welcome
  to our class
  A. Revision:

  I.Xác định :

  II.Không xác định :
  B.Practice :

  I.Choose the best answer :
  1.The people ................live in Australia speak Eng;ish .
  A. who B.whom C.which D.whose
  2.Auld Lang Syne is a song....................is sung on New Year’s eve .
  A.that B.whom C.whose D. which
  3.The car.....................he has just bought is very cheap .
  A.who B.whom C. which D.whose.
  4.The boy.........................sister is a teacher is very good at English.
  A.who B. whom C.which D. whose
  5.Do you know the man.......................you met yesterday ?
  A.Who B. whom C.which D.whose
  6.To Huu ,......................is one of the great poets in Vietnam ,wrote a lot of wonderful poems .
  A. who B.whose C.which D.whom

  II.Combine the sentences. Use relative clauses

  1. The book is very interesting . It was bought yesterday.
  The book which / that was bought yesterday is very interesting .
  2. Ba likes playing tennis. He lives on Le Loi Street.
  Ba , who lives on Le Loi Street, likes playing tennis .
  3. I want to visit the woman. Her sister is my friend .
  I want to visit the woman whose sister is my friend .
  4. Where is the girl ? She sells the tickets .
  Where is the girl who / that sells the tickets ?


  III. Fill in each blank with a suitable relative pronoun:(Điền đại từ quan hệ thích hợp vào chỗ trống )

  1. He is the man .............................I met yesterday.
  2. He is the man......................... ..was helped last night .
  3.That is the book........................... he bought last Sunday .
  4.That is the girl........... .....mother is a teacher .
  5. Ha Long Bay, ... .....we want to visit , is very interesting .
  Whom / that
  Who / that
  Which / that
  whose
  which
  IV.Find and correct the mistakes (T×m vµ söa lçi sai )

  1.The city whom we visited last year was very famous .
  whom which/ that

  2.She has a friend which is a doctor .

  which who / that
  3.Mai , that sits next to me is very good at English .
  that who
  V.Write into 2 sentences from the one given (từ 1 câu viết thành 2 câu )

  1.The pen which I bought last Monday is new.
  ? The pen is new . I bought it last Monday .

  2.We helped the woman who is very old .
  ? We helped the woman . She is very old .
  C.Homework :

  1. Häc thuéc lý thuyÕt vµ t×m hiÓu kü vÒ mÖnh ®Ò quan hÖ.
  2. Lµm BT : I. P.71 , II +III P.83 (PT)
  3. ChuÈn bÞ : Unit 8-Lesonn 6: wrire


  Thank you very much
   
  Gửi ý kiến