Thành viên ViOLET VB

Câu lạc bộ ViOLET HP

THƯ VIỆN ViOLET

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Quảng cáo

  Tap_the_GV.flv 05.JPG Bo_giao_duc.png IMG20150525092706.jpg IMG20150524165515.jpg Long_yeu_nuoc.jpg Cay_tre_VN_.jpg Me.swf Snapshot_20150416_4.jpg

  Sắp xếp dữ liệu

  Điều tra ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với Câu lạc bộ ViOLET Vĩnh Bảo.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 5. Work and play

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Nguyễn Thị Hương Giang
  Người gửi: Nguyễn Văn Thuấn
  Ngày gửi: 15h:56' 14-01-2009
  Dung lượng: 1.8 MB
  Số lượt tải: 158
  Số lượt thích: 0 người
  Tuesday, November, 4th 2008
  Lesson 5 B.It’s time for recess (P56+57)
  I. Vocabulary
  Unit 5 : Work and Play
  tranh1
  (to) play catch
  Chơi trò chơi đuổi bắt
  Lesson 5 B.It’s time for recess (P56+57)
  I. Vocabulary
  Unit 5 : Work and Play
  tranh2
  (to) play catch
  Chơi trò chơi đuổi bắt
  Tuesday, November, 4th 2008

  (to) play marbles
  Chơi trò chơi bắn bi
  Lesson 5 B.It’s time for recess (P56+57)
  I. Vocabulary
  Unit 5 : Work and Play
  tranh3
  (to) play catch
  = Chơi trò chơi đuổi bắt
  Tuesday, November, 4th 2008

  (to) play marbles
  = Chơi trò chơi bắn bi
  (to) play blindman’s bluff
  = Chơi trò chơi bịt mắt bắt dê
  a
  Lesson 5 B.It’s time for recess (P56+57)
  I. Vocabulary
  Unit 5 : Work and Play
  tranh4
  (to) play catch
  = Chơi trò chơi đuổi bắt
  Tuesday, November, 4th 2008

  (to) play marbles
  = Chơi trò chơi bắn bi
  (to) play blindman’s bluff
  = Chơi trò chơi bịt mắt bắt dê

  (to) skip rope
  = chơi nhảy dây
  Lesson 5 B.It’s time for recess (P56+57)
  I. Vocabulary
  Unit 5 : Work and Play
  tranh5
  (to) play catch
  = Chơi trò chơi đuổi bắt
  Tuesday, November, 4th 2008

  (to) play marbles
  = Chơi trò chơi bắn bi
  (to) play blindman’s bluff
  = Chơi trò chơi bịt mắt bắt dê
  (to) skip rope
  = chơi nhảy dây
  (to) chat
  = nói chuyện phiếm
  Lesson 5 B.It’s time for recess (P56+57)
  I. Vocabulary
  Unit 5 : Work and Play
  tranh6
  (to) play catch
  = Chơi trò chơi đuổi bắt
  Tuesday, November, 4th 2008

  (to) play marbles
  = Chơi trò chơi bắn bi
  (to) play blindman’s bluff
  = Chơi trò chơi bịt mắt bắt dê
  (to) skip rope
  = chơi nhảy dây
  (to) chat
  = nói chuyện phiếm
  (to) talk about
  ô
  = nói chuyện về…
  Lesson 5 B.It’s time for recess (P56+57)
  I. Vocabulary
  Unit 5 : Work and Play
  tranh6
  (to) play catch
  = Chơi trò chơi đuổi bắt
  Tuesday, November, 4th 2008

  (to) play marbles
  = Chơi trò chơi bắn bi
  (to) play blindman’s bluff
  = Chơi trò chơi bịt mắt bắt dê
  (to) skip rope
  = chơi nhảy dây
  (to) chat
  = nói chuyện phiếm
  (to) talk about
  ô
  = nói chuyện về…
  Lesson 5 B.It’s time for recess (P56+57)
  I. Vocabulary
  Unit 5 : Work and Play
  (to) play catch
  = Chơi trò chơi đuổi bắt
  Tuesday, November, 4th 2008

  (to) play marbles
  = Chơi trò chơi bắn bi
  (to) play blindman’s bluff
  = Chơi trò chơi bịt mắt bắt dê
  (to) skip rope
  = chơi nhảy dây
  (to) chat
  = nói chuyện phiếm
  (to) talk about
  ô
  = nói chuyện về…
  recess
  = g
  = giờ ra chơi
  II. Read
  Lesson 5 B.It’s time for recess (P56+57)
  I. Vocabulary
  Unit 5 : Work and Play
  tranh4
  (to) play catch
  = Chơi trò chơi đuổi bắt
  Tuesday, November, 4th 2008

  (to) play marbles
  = Chơi trò chơi bắn bi
  (to) play blindman’s bluff
  = Chơi trò chơi bịt mắt bắt dê

  (to) skip rope
  = chơi nhảy dây
  Lesson 5 B.It’s time for recess (P56+57)
  I. Vocabulary
  Unit 5 : Work and Play
  tranh4
  (to) play catch
  = Chơi trò chơi đuổi bắt
  Tuesday, November, 4th 2008

  (to) play marbles
  = Chơi trò chơi bắn bi
  (to) play blindman’s bluff
  = Chơi trò chơi bịt mắt bắt dê

  (to) skip rope
  = chơi nhảy dây
  Lesson 5 B.It’s time for recess (P56+57)
  I. Vocabulary
  Unit 5 : Work and Play
  tranh4
  (to) play catch
  = Chơi trò chơi đuổi bắt
  Tuesday, November, 4th 2008

  (to) play marbles
  = Chơi trò chơi bắn bi
  (to) play blindman’s bluff
  = Chơi trò chơi bịt mắt bắt dê

  (to) skip rope
  = chơi nhảy dây
  Lesson 5 B.It’s time for recess (P56+57)
  I. Vocabulary
  Unit 5 : Work and Play
  tranh4
  (to) play catch
  = Chơi trò chơi đuổi bắt
  Tuesday, November, 4th 2008

  (to) play marbles
  = Chơi trò chơi bắn bi
  (to) play blindman’s bluff
  = Chơi trò chơi bịt mắt bắt dê

  (to) skip rope
  = chơi nhảy dây
  Lesson 5 B.It’s time for recess (P56+57)
  I. Vocabulary
  Unit 5 : Work and Play
  tranh3
  (to) play catch
  = Chơi trò chơi đuổi bắt
  Tuesday, November, 4th 2008

  (to) play marbles
  = Chơi trò chơi bắn bi
  (to) play blindman’s bluff
  = Chơi trò chơi bịt mắt bắt dê
  II. Practice

  a) play / volleyball / we / spring / often.
  b) sometimes / sailing / go / fall / they.
  c) I / swimming / summer / often / go.
  d) badminton / usually / play / she / fall.
  e) always / we / play / winter / basketball.
  f) winter / never / fishing / he / go.
  I. vocabulary
  II. Practice
  Work in groups. Use the word cues to make sentences:
  Wednesday, March 26, 2008
  unit 13
  activities and the seasons
  LESSON 4: b1. activities in seasons
  II. Practice
  Answers:
  a) We often play volleyball in the spring.
  b) They sometimes go sailing in the fall.
  c) I often go swimming in the summer.
  d) She usually plays badminton in the fall.
  e) We always play basketball in the winter.
  f) He never goes fishing in the winter.
  I. vocabulary
  Wednesday, March 26, 2008
  unit 13
  activities and the seasons
  LESSON 4: b1. activities in seasons
  II. Practice
  - They often play volleyball in the spring.
  Make question to the answer:
  - What do they often do in the spring
  - ............... ?
  I. vocabulary
  Wednesday, March 26, 2008
  unit 13
  activities and the seasons
  LESSON 4: b1. activities in seasons
  II. Practice
  Model sentences:
  - What do they often do in the spring?
  - They often play volleyball in the spring.
  I. vocabulary
  Wednesday, March 26, 2008
  unit 13
  activities and the seasons
  LESSON 4: b1. activities in seasons
  Model sentences:
  - What do they often do in the spring?
  - They often play volleyball in the spring.
  I. Practice

  always
  sometimes
  usually
  never
  I. vocabulary
  Wednesday, March 26, 2008
  unit 13
  activities and the seasons
  LESSON 4: b1. activities in seasons
  Model sentences:
  - What do they often do in the spring?
  - They often play volleyball in the spring.
  Ba
  Lan
  II. Practice
  1. Work in pairs. Ask and answer about the people in the pictures:
  always
  sometimes
  usually
  never
  fall
  fall
  summer
  spring
  winter
  go fishing
  often
  do they
  spring
  - What do they often do in the spring?
  - They often play volleyball in the spring.
  - What does Ba often do in the summer?
  - He often goes swimming in the summer.
  - What does Lan usually do in the fall?
  - She usually plays badminton in the fall.
  - What do they always do in the winter?
  - They always play basketball in the winter.
  - What does he never do in the winter?
  - He never goes fishing in the summer.
  - What do they sometimes do in the fall?
  - They sometimes go sailing in the fall.
  Wednesday, March 26, 2008
  unit 13
  activities and the seasons
  LESSON 4: b1. activities in seasons
  Now make similar dialogues, using the pictures and the cues
  Wednesday, March 26, 2008
  unit 13
  activities and the seasons
  LESSON 4: b1. activities in seasons
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Look at the pictures!
  What activities are there?
  Let`s play kim`s game!

  Wednesday, March 26, 2008
  unit 13
  activities and the seasons
  b. activities in seasons
  What activities are there?
  Wednesday, March 26, 2008
  unit 13
  activities and the seasons
  b. activities in seasons
  2. Make dialogues with your friends about their activities.
  - What do you do in the spring?
  I always go jogging in the spring.
  II. Practice
  1. Work in pairs. Ask and answer about the people in the pictures:
  I. vocabulary
  Wednesday, March 26, 2008
  unit 13
  activities and the seasons
  b. activities in seasons
  II. Practice
  III.WRITE.
  Write about the activities your friends do in the different seasons.
  In the spring, Nam often ...
  Hoa always ... in the summer
  ...
  I. vocabulary
  Wednesday, March 26, 2008
  unit 13
  activities and the seasons
  b. activities in seasons
  fall
  summer
  winter
  always
  sometimes
  usually
  never
  ride a bike
  play soccer
  play badminton
  play basketball
  go swimming
  go sailing
  fly a kite
  go camping
  go jogging
  ..
  (Adverbs of
  frequency)
  Model sentences:
  - What do they often do in the spring?
  - They often play volleyball in the spring.
  Wednesday, March 26, 2008
  unit 13
  activities and the seasons
  b. activities in seasons
  Write about the activities people in your family do in the different seasons.
  (use adverbs of frequency)
  Example:
  My mother never goes swimming in the spring. She always ...
  My father ...
  Iv.homework.
  II. Practice
  III.WRITE.
  I. vocabulary
   
  Gửi ý kiến