Thành viên ViOLET VB

Câu lạc bộ ViOLET HP

THƯ VIỆN ViOLET

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Quảng cáo

  Tap_the_GV.flv 05.JPG Bo_giao_duc.png IMG20150525092706.jpg IMG20150524165515.jpg Long_yeu_nuoc.jpg Cay_tre_VN_.jpg Me.swf Snapshot_20150416_4.jpg

  Sắp xếp dữ liệu

  Điều tra ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với Câu lạc bộ ViOLET Vĩnh Bảo.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Kết quả chọn đội tuyển HSG dự thi cấp Thành phố các môn văn hoá THCS

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bộ phận THCS
  Người gửi: Nguyễn Thành Tựu (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:13' 11-03-2010
  Dung lượng: 50.0 KB
  Số lượt tải: 35
  Số lượt thích: 0 người


  danh s¸ch ®éi tuyÓn dù thi cÊp thµnh phè
  M«n ho¸ häc
  STT hä vµ tªn ngµy sinh líp tr­êng thcs ghi chó
  1 ph¹m v¨n tu©n 17.11.1995 9c Cao Minh
  2 ®ç viÖt anh 30.07.1995 9b Ng . B. Khiªm
  3 ®oµn thÞ ph­¬ng 20.05.1995 9d Ng . B. Khiªm
  4 hoµng h÷u m¹nh 06.06.1995 9d Hoµ B×nh
  5 ph¹m hïng tiÕn 03.02.1995 9A ®ång Minh
  6 nguyÔn xu©n th¸i 20.09.1995 9A Ng . B. Khiªm
  7 ph¹m trung nguyªn 23.12.1995 9b Ng . B. Khiªm
  8 NguyÔn V¨n Minh 02.07.1995 9A Tam §a
  9 nguyÔn anh v¨n 28.03.1995 9b VÜnh Phong
  10 ®oµn thÞ dung 05.09.1995 9A Céng HiÒn
  "VÜnh B¶o, ngµy 11 th¸ng 03 n¨m 2010"
   
  Gửi ý kiến