Thành viên ViOLET VB

Câu lạc bộ ViOLET HP

THƯ VIỆN ViOLET

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Quảng cáo

  Tap_the_GV.flv 05.JPG Bo_giao_duc.png IMG20150525092706.jpg IMG20150524165515.jpg Long_yeu_nuoc.jpg Cay_tre_VN_.jpg Me.swf Snapshot_20150416_4.jpg

  Sắp xếp dữ liệu

  Điều tra ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với Câu lạc bộ ViOLET Vĩnh Bảo.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: GVG
  Người gửi: Nguyễn Thành Tựu (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:42' 17-01-2009
  Dung lượng: 743.5 KB
  Số lượt tải: 154
  Số lượt thích: 0 người

  Giáo viên: Tr?n Thị Son - THCS HùNG TIếN

  Hoàn thành bảng thống kê sự ra đời của ba tổ chức cộng
  sản theo nội dung sau :
  6 / 1929
  8 / 1929
  9 / 1929
  Đông Dương Cộng sản đảng
  An Nam Cộng sản đảng
  Đông Dương Công sản liên đoàn

  Hoàn cảnh:
  - Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản đã thúc đẩy phong trào đấu tranh Cách mạng dân tộc dân chủ phát triển mạnh mẽ.
  - Nhưng ba tổ chức hoạt động riêng rẽ,công kích, tranh giành ảnh hưởng với nhau.
  ?Yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam là phải thống nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất.
  Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930) C?u Long Huong C?ng Trung Qu?c
  Hội nghị thành lập Đảng:
  -Hội nghị tiến hành từ 3 -7/2/1930 tại Cửu Long, Hương Cảng
  ( Trung quốc ).


  - Hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập một đảng thống nhất - Đảng Cộng sản Việt Nam.
  - Hội nghị thông qua Chính cương vắn tắt,Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt do Nguyễn Ai Quốc soạn thảo.

  - Nguyễn Aí Quốc thay mặt ĐCS Việt Nam ra lời kêu gọi, gửi công nhân, nông dân, binh lính và những người bị áp bức bóc lột.

  Nội dung chủ yếu của cương lĩnh chính trị đầu tiên đã vạch rõ:
  - Cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: Cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa.
  - Cuộc cách mng tư sản dân quyền ở nước ta có nhiệm vụ đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến và tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam độc lập, thành lập chính phủ công nông binh.
  - Lực lượng để đánh đổ đế quốc, phong kiến là công nông và phải liên lạc với tiểu tư sản, trí thức trung nông.
  - Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới.
  - Lãnh đạo: Đảng Công sản Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác Lê - nin là nền tảng tư tưởng chính trị.
  Ý nghĩa:
  - Hội nghị có ý nghĩa như một Đại hội.
  - Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
  - H?i ngh? l?n th? nh?t c?a Ban Ch?p hành Trung uong lâm thời của Đảng tháng 10 năm 1930
  - Đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương.
  - Bầu Ban Chấp hành Trung ương chính thức cử Trần Phú làm Tổng Bí thư.
  - Thông qua Luận cương chính trị do Trần Phú khởi thảo.
  - Tính chất: Lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền (sau khi cách mạng tư sản dân quyền thắng lợi) bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa tiến thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa.
  * Nội dung chính của Luận cương chính trị:
  - Nhiệm vụ: Đánh đổ đế quốc và phong kiến.
  - Lực lượng cách mạng: vận động tập hợp lực lượng đại đa số quần chúng.
  - Lãnh đạo cách mạng: Đảng Cộng sản Đông Dương.
  - Phương pháp đấu tranh: Tập hợp, lãnh đạo quần chúng đấu tranh, vũ trang bạo động, đánh đổ chính quyền của giai cấp thống trị và giành lấy chính quyền cho cng nng .
  - Đảng ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới.
  - Đảng là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác Lê - nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
  - Việc thành lập Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và của cách mạng Việt Nam
  Tại sao nói sự thành lập Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử Việt Nam ?
  - Đảng ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc là giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới.
  - Đảng là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác Lê - nin với phong trào công nhân vàphong trào yêu nước.
  - Việc thành lập Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và của cách mạng Việt Nam.
  - Cách mạng Việt Nam đã trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.
  - Đảng ra đời là sự chuẩn bị đầu tiên có tính tất yếu, quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam.
  Xanh
  Đỏ
  Quay lại
  Câu 1: Hội nghị thành lập Đảng diễn ra ở:
  Ma Cao
  Hồng Công
  Quảng Châu
  Đài Loan
  Câu 2: Tổ chức cộng sản nào không tham gia Hội nghị thành lập Đảng ?
  Đông Dương Cộng sản Đảng.
  An Nam Cộng sản Đảng.
  Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

  Quay lại
  Câu 3: Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương vào ?
  Tháng 2/1930
  Tháng 3/1930
  Tháng 10/1930
  Tháng 12/1930
  Quay lại
  Câu 4: Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương là?
  Nguyễn Ai Quốc
  Trần Phú
  Hà Huy Tập
  Nguyễn Văn Cừ

  Quay lại
  Câu 5: Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập là sự kết hợp giữa:
  A. Chủ nghĩa Mác Lê - nin với phong trào công nhân.
  B. Chủ nghĩa Mác Lê - nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
  C. Chủ nghĩa Mác Lê - nin với phong trào công nhân, phong trào tư sản yêu nước.
  D. Chủ nghĩa Mác Lê - nin với phong trào công nhân, phong trào nông dân.
  Quay lại
  Câu 6: Tính chất của Cách mạng Đông Dương lúc đầu là một cuộc cách mạng tư sản dân quyền, sau khi cách mạng tư sản dân quyền thắng lợi sẽ tiếp tục phát triển bỏ qua thời kì tư bản mà tiến thẳng lên CNXH. Đó là nội dung của:
  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ai Quốc khởi thảo.
  Điều lệ của Đảng do Nguyễn Ai Quốc dự thảo
  Chính cương vắn tắt do Nguyễn Ai Quốc khởi thảo.
  Luận cương chính trị năm 1930 do Trần Phú khởi thảo.
  Quay lại
  Câu 7: Nhiệm vụ cốt yếu của cách mạng tư sản dân quyền ở Việt Nam là gì ?
  Đánh đổ phong kiến địa chủ giành ruộng đất cho dân cày.
  Đánh đổ đế quốc Pháp giành độc lập dân tộc.
  Đánh đổ đế quốc Pháp phong kiến và tư sản phản cách mạng làm cho Việt Nam độc lập thành lập chính phủ công nông binh.
  Đánh đổ giai cấp tư sản và địa chủ phong kiến.
  Quay lại
  Câu 8: Đúng hay Sai ?
  Hội nghị tháng 10/1930 của Đảng quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương.
  Luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú soạn thảo được thông qua tại hội nghị lần thứ nhất của Đảng tháng 10/1930.

  Sai
  Đúng
  Quay lại
  Câu 9: "Đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và của cách mạng Việt Nam," đó là ý nghĩa sự kiện lịch sử nào ?
  Thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng.
  Thành lập An Nam Cộng sản Đảng.
  Thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
  Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
  Quay lại
  ? Học thuộc bài và trả lời câu hỏi cuối bài.
  ? Lập niên biểu các sự kiện chính trong quá trình hoạt động. cách mạng của lãnh t? Nguyễn Ai Quốc từ năm 1920 - 1930 .
  ? Tìm đọc một số tài liệu tham khảo, thu thập tư liệu về sự ra đời của Đảng bộ ở địa phương em.
  ? Chuẩn bị bài 19.
   
  Gửi ý kiến