Thành viên ViOLET VB

Câu lạc bộ ViOLET HP

THƯ VIỆN ViOLET

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Quảng cáo

  Tap_the_GV.flv 05.JPG Bo_giao_duc.png IMG20150525092706.jpg IMG20150524165515.jpg Long_yeu_nuoc.jpg Cay_tre_VN_.jpg Me.swf Snapshot_20150416_4.jpg

  Sắp xếp dữ liệu

  Điều tra ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với Câu lạc bộ ViOLET Vĩnh Bảo.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Nhân một số với một tổng

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: GVG
  Người gửi: Nguyễn Thành Tựu (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:11' 07-01-2009
  Dung lượng: 934.0 KB
  Số lượt tải: 77
  Số lượt thích: 0 người
  Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2007
  B
  Tính giá trị của biểu thức:
  7 x (6 + 4)
  Ta có: 7 x (6 + 4)
  = 7 x (6 + 4)
  = 7 x 10
  = 70
  Nhân một số với một tổng
  Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2007
  Nhân một số với một tổng
  Ví dụ:
  Tính giá trị của hai biểu thức sau ?
  4 x (3 + 5)
  B
  Ta có:
  4 x 3 + 4 x 5

  4 x (3 + 5) = 4 x 8 = 32
  4 x 3 + 4 x 5 = 12 + 20 = 32
  Vậy:
  4 x (3 + 5)
  4 x 3 + 4 x 5
  =
  a x (b + c) = .
  B
  a x (b + c) = a x b + a x c
  Ta có:
  Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2007
  Nhân một số với một tổng
  a x (b + c) = .
  a x (b + c) = a x b + a x c
  Ghi nhớ:
  Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.
  Luyện tập:
  Bài 1:
  (66)
  s/66
  Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu) ?
  Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2007
  Nhân một số với một tổng
  Luyện tập:
  Bài 1:
  4
  5
  2
  4 x (5 + 2) = 28
  4 x 5 + 4 x 2=28
  3
  4
  5
  6
  3
  2
  3 x (4 + 5) = 27
  6 x (2 + 3) = 30
  3 x 4 + 3 x 5=27
  6 x 2 + 6 x 3=30
  66
  Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu) ?
  s/
  Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2007
  Nhân một số với một tổng
  Luyện tập:
  Bài 2:
  B
  a) Tính bằng hai cách ?
  36 x (7 + 3)
  Cách 1:
  36 x (7 + 3) = 36 x 10 =
  360
  Cách 2:
  36 x (7 + 3) = 36 x 7 + 36 x 3 = 252 + 108 =
  360
  s/66
  Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2007
  Nhân một số với một tổng
  Luyện tập:
  Bài 2:
  B
  a) Tính bằng hai cách ?
  207 x (2 + 6)
  Cách 1:
  207 x (2 + 6) = 207 x 8 =
  1656
  Cách 2:
  207 x (2 + 6) = 207 x 2 + 207 x 6 = 414 + 2142 =
  1656
  s/66
  Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2007
  Nhân một số với một tổng
  Luyện tập:
  Bài 2:
  N
  b) Tính bằng hai cách
  s/66
  (theo mẫu)
  Mẫu:
  38 x 6 + 38 x 4 = ?
  Cách 1:
  38 x 6 + 38 x 4 = 228 + 152 =
  380
  Cách 2:
  38 x 6 + 38 x 4 = 38 x (6 + 4)
  = 380
  Tính:
  5 x 38 + 5 x 62 = ?
  = 38 x 10
  Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2007
  Nhân một số với một tổng
  Luyện tập:
  Ví dụ:
  N
  Cách 1:
  5 x 38 + 5 x 62
  = 500
  Cách 2:
  5 x 38 + 5 x 62
  = 500
  Tính:
  5 x 38 + 5 x 62 = ?
  = 5 x (38 + 62)
  s/66
  = 5 x 100
  = 190 + 310
  Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2007
  Nhân một số với một tổng
  Luyện tập:
  Ví dụ:
  N
  Cách 1:
  135 x 8 + 135 x 2
  = 1350
  Cách 2:
  135 x 8 + 135 x 2
  = 1350
  Tính:
  135 x 8 + 135 x 2 = ?
  = 135 x (8 + 2)
  s/66
  = 135 x 10
  = 1080 + 270
  Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2007
  Nhân một số với một tổng
  Luyện tập:
  Bài 1:
  s/66
  Bài 2:
  s/66
  B
  N
  a/
  b/
  Em hãy nêu công thức tổng quát ?
  a x (b + c)
  a x b + a x c
  =
  Bài 3:
  Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
  s/66
  (3 + 5) x 4 và 3 x 4 + 5 x 4
  Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một tổng với một số.
  B
  Quy tắc:
  Khi nhân một tổng với một số ta có thể nhân từng số hạng của tổng với số đó rồi cộng các kết quả với nhau.
  Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2007
  Nhân một số với một tổng
  Luyện tập:
  Bài 1:
  s/66
  Bài 2:
  s/66
  B
  N
  a/
  b/
  Bài 3:
  s/66
  B
  Bài 4:
  s/66
  áp dụng tính chất nhân một số với một tổng để tính
  (theo mẫu)
  26 x 11 35 x 101
  213 x 11 123 x 101
  a/
  b/
  Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2007
  Nhân một số với một tổng
  Luyện tập:
  Bài 4:
  s/66
  áp dụng tính chất nhân một số với một tổng để tính
  (theo mẫu)
  26 x 11 35 x 101
  213 x 11 123 x 101
  a/
  b/
  36 x 11 = 36 x (10 + 1) = 36 x 10 + 36 x 1 = 360 + 36 = 396
  V
  Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2007
  Nhân một số với một tổng
  Luyện tập:
  Bài 4:
  26 x 11 35 x 101
  213 x 11 123 x 101
  a/
  b/
  V
  Ta có:
  a/ 26 x 11
  = 26 x (10 + 1)
  = 26 x 10 + 26 x 1
  = 260 + 26
  = 286
  a/ 35 x 101
  = 35 x (100 + 1)
  = 35 x 100 + 35 x 1
  = 3500 + 35
  = 3535
  b/ 213 x 11
  = 213 x (10 + 1)
  = 213 x 10 + 213 x 1
  = 2130 + 213
  = 2343
  b/ 123 x 101
  = 123 x (100 + 1)
  = 123 x 100 + 123 x 1
  = 12300 + 123
  = 12423
  Muốn nhân một số với một tổng ta có thể làm như thế nào ?
  Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2007
  Nhân một số với một tổng
  Trò chơi ai nhanh hơn ?
  C. 9 x 7 + 9 x 3
  B
  Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2007
  Nhân một số với một tổng
  Luyện tập:
  Bài 1:
  s/66
  Bài 2:
  s/66
  B
  N
  a/
  b/
  Bài 3:
  s/66
  B
  Bài 4:
  s/66
  V
  Muốn nhân một số với một tổng ta có thể làm như thế nào ?
   
  Gửi ý kiến