Thành viên ViOLET VB

Câu lạc bộ ViOLET HP

THƯ VIỆN ViOLET

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Quảng cáo

  Tap_the_GV.flv 05.JPG Bo_giao_duc.png IMG20150525092706.jpg IMG20150524165515.jpg Long_yeu_nuoc.jpg Cay_tre_VN_.jpg Me.swf Snapshot_20150416_4.jpg

  Sắp xếp dữ liệu

  Điều tra ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với Câu lạc bộ ViOLET Vĩnh Bảo.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 7 - Language Focus

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Vũ Thế Trình - Trấn Dương
  Người gửi: Nguyễn Thành Tựu (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:43' 06-01-2009
  Dung lượng: 1.6 MB
  Số lượt tải: 124
  Số lượt thích: 0 người
  Play a game: Pelmanism
  be
  eat
  live
  see
  eaten
  seen
  done
  do
  lived
  been
  1
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  2
  I/ Present perfect tense
  - For
  Since last month
  S + have / has + past participle ( V3 / ed )
  + a period of time
  - Since
  + a point of time
  - For five months
  For
  Since
  (1) …. Five minutes
  (2) …. January
  (3) …. 1990
  (4) … 10 weeks
  (5) … Friday

  for
  Since
  since
  for
  since
  - already: rồi
  - just: vừa mới
  - never: không bao giờ
  - ever: chưa bao giờ
  yet: chưa
  * Usage:
  S + have / has +not + past participle ( V3 / ed )
  Have / Has + S + past participle ( V3 / ed )…?
  EX: I have been here for 10 years
  Diễn tả hành động xãy ra ở quá khứ kéo dài đến hiện tại
  Form:
  I/ Present perfect tense
  a/ I ……………...here since last week
  b/ We………. . .. in that restaurant for two years
  c/ I……………… her since yesterday
  d/ They……….. … Quang Trung School since last year.
  e/ My dad ……………. For this company .
  . f/ …….. Ba………. …….stamps since 1995 ?
  ( live )
  ( not eat )
  ( not see )
  ( attend )
  (just work )
  ( collect )
  be
  see
  been
  eat
  attended
  live
  done
  do
  seen
  attend
  lived
  collect
  collected
  eaten
  have lived
  haven’t eaten
  haven’t seen
  have attended
  has just worked
  collected
  1/ Give the correct form of the verbs in the brackets.
  Has
  long
  different
  large
  expensive
  same
  Slap the board
  EX: Bao is like An
  EX: Bao is the same as An
  EX: Bao is different from Hau
  II/ Comparison with like , (not) the same as , different from, ( not) as+ adj/ adv + as
  EX: Bao is not as tall as Hau
  …as+ adj + as…
  1/ Look at the pictures and complete the sentences
  II/ Comparison with like , (not) the same as , different from, (not) as + adj / adv+ as.
  cheap, long, same, large
  a/ The magazine is………….. ……. the newspaper.
  same, different, expensive, long
  not as large as
  b/ Lipton tea is………………… Dilmah tea.
  different from
  1/ Look at the pictures and complete the sentences
   LUCKY NUMBERS
  different, expensive, cheap, large, long, same
  1
  2
  3
  4
  7
  6
  5
  8
  c/ the red dictionary is ……………… the blue dictionary
  II/ Comparison with like , (not) the same as , different from, (not) as + adj/adv + as.
  different, expensive, cheap, long, same
  not as cheap as
  II/ Comparison with like , (not) the same as , different from, as… as.
  different, expensive, cheap, long, same
  d/ The bag on the left is …………………the bag on the right.
  the same as
  II/ Comparison with like , (not) the same as , different from, (not) as+ adj/adv+ as.
  different, expensive, long, same
  e/ The toy cat is……………………….the toy dog.
  as expensive as
  II/ Comparison with like , (not) the same as , different from, as… as.
  different, expensive, modern, long, same
  f/ Hoa’s backpack is……………………Lan’s backpack
  different from
  II/ Comparison with like , (not) the same as , different from, (not) as+ adj/adv+ as.
  different, expensive, long, same
  g/ The snake is …………………the rope.
  as long as
   
  Gửi ý kiến