Thành viên ViOLET VB

Câu lạc bộ ViOLET HP

THƯ VIỆN ViOLET

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Quảng cáo

  Tap_the_GV.flv 05.JPG Bo_giao_duc.png IMG20150525092706.jpg IMG20150524165515.jpg Long_yeu_nuoc.jpg Cay_tre_VN_.jpg Me.swf Snapshot_20150416_4.jpg

  Sắp xếp dữ liệu

  Điều tra ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với Câu lạc bộ ViOLET Vĩnh Bảo.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 6. The young pioneers club

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Nguyễn Thị Hằng
  Người gửi: Nguyễn Thành Tựu (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:44' 06-01-2009
  Dung lượng: 1.4 MB
  Số lượt tải: 89
  Số lượt thích: 0 người
  Can you tell me the activities that the Ho Chi Minh Young Pioneer and Youth Organization participate in ?
  1/ Helping blind people.
  2/ Helping elderly people.
  3/ Helping handicapped children.
  4/ Cleaning up beaches.
  5/ Caring for animals.
  6/ Taking part in sports.
  7/ Taking part in cultural activities.
  .............
  The Young pioneers and the Youth organization (Y&Y)
  Do you know any organization in other countries ?
  - There are some in the USA.
  Let’s see in the text !
  An American businessman,
  William Boyce
  The Boys scout of America ( BSA )
  .Like the Y & Y, the Boy Scouts of America (BSA) is a youth organization. It builds character, and encourages good citizenship and personal fitness.
  .Scouting began in England in 1907. Two years later an American businessman, William Boyce, got lost in London. A boy helped him and explained that he was a scout. This meeting led to the Scouts Association crossing the Atlantic in 1910.
  .Although scouting is mainly for boys, there are organizations similar to the BSA which girls can join. The Girl Guides Association and the coeducational Camp Fire Boys and Girls, both of which started in 1910, are two such groups.
  .In 1994, there were 5,400,000 scouts in America. Now scouting is popular worldwide. The Scouting Association has more than 25 million members, making it the largest voluntary youth organization in the world.
  .Although each nation`s scouting program differs slightly, the three aims, established in 1907, are the same for the 21st century.
  New words :
  1/ The Boy Scout :
  h­íng ®¹o nam
  2/ (to) build character : x©y dùng nh©n c¸ch
  3/ (to) encourage good citizenship :khuyÕn khÝch c¸c c«ng d©n cã Ých
  4/ personal fitness :t­ c¸ch c¸ nh©n
  5/ the Scouts Association : hiÖp héi h­íng ®¹o
  6/ the Girl Guides Association: hiệp hội hướng đạo nữ
  7/ camp fire : löa tr¹i
  8/ voluntary youth organization:tæ chøc thanh niªn t×nh nguyÖn
  9/ (to) establish : s¸ng lËp
  10/ coeducational (a): gi¸o dôc chung cho c¶ nam vµ n÷

  .Like the Y & Y,……………… of America (BSA) is a youth organization. It………………., and ……………………………….and ……………....
  .Scouting began in England in 1907. Two years later an American businessman, William Boyce, got lost in London. A boy helped him and explained that he was a scout. This meeting led to ……………………. crossing the Atlantic in 1910.
  .Although scouting is mainly for boys, there are organizations similar to the BSA which girls can join. …….....
  ………………… and the coeducational ……………Boys and Girls, both of which started in 1910, are two such groups.
  .In 1994, there were 5,400,000 scouts in America. Now scouting is popular worldwide. The Scouting Association has more than 25 million members, making it the largest……………… …………...in the world.
  .Although each nation`s scouting program differs slightly, the three aims, ………… in 1907, are the same for the 21st century.
  the Boy scouts .
  builds character
  encourages good citizenship
  personal fitness
  the Scouts Association
  The Girl
  Guides Association
  Camp Fire
  voluntary youth
  organization
  established
  1/ Fill in the missing dates :
  Dates
  Events
  The beginning of the Scout Association .
  William Boyce was introduced to scouting.
  The founding of the Girl Guides Association and Camp Fire Boys and Girls.
  Over five million scouts in the BSA.
  1907
  1909
  1910
  1994
  ANSWER.
  When did scouting begin in England ?
  - Scouting began in England in 1907
  b) What led to the Scouts Association crossing the Atlantic in 1910 ?
  - The meeting between a boy scout and Mr. William Boyce led to the Scout Association crossing the Atlantic in 1910.
  c) What are the scouting groups that girls can join ?
  - Girls can join in the girl Guides Association and Camp Fire Boys and Girls.
  d) What are the three aims of the scouting program ?
  - The three aims are building character, good citizenship and personal fitness.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1
  2
  T or F ?
  v
  V
  V
  V
  boys.
  1994
  v
  STATEMENTS
  Homework

  Write the summary of the BSA
  Do the exercises in your exercise book.
  Prepare : Write.  - It’s mainly for boys.

  b) Is BSA mainly for boys or girls ?

  - Scouting began in England.
  a/ Where did scouting begin ?


  - More than 25 million members.
  d/ How many members does the Scouting Association have ?
  - Yes, of course ( Yes, it is ).
  c/ Is it the largest Voluntary Youth Organization in the world?

   
  Gửi ý kiến